Pojištění schopnosti splácet jako součást půjčky

Ať už se Vaším cílem stane studentská půjčka, nebankovní rychlá půjčka nebo podnikatelská půjčka, obvykle se kromě řady nastavení takového úvěru můžete spolehnout na jednu přidruženou službu. A tou je pojištění schopnosti splácet. Pokud jste již o něm slyšeli, v tomto článku se toho dozvíte podstatně více.

  • Tato služba je placená.
  • Řeší platební neschopnost.
  • Představuje určitý druh ochrany proti zadlužení.
  • Pojištění pokrývá různé situace.
  • Týká se nebankovních i bankovních půjček.

Co je to pojištění schopnosti splácet?

Ať už se Vaším cílem stane rychlá půjčka nebo jiná, hned na úvod by bylo dobré prozradit, že pojištění schopnosti splácet chrání zákazníka před neschopností platit měsíční splátky poskytovateli. A to v souvislosti s nastalými nečekanými situacemi, k nimž se dostaneme později. Rychlá půjčka se pro Vás následně nestane likvidační v okamžiku, kdy nebudete mít na její úhradu.

Pojištění schopnosti splácet je spojeno s pravidelným poplatkem, který se vypočítává z velikosti měsíční splátky.

Gabriela K., Kolín, finanční poradce.

Co zahrnuje pojištění schopnosti splácet?

Rychlá půjčka obohacená o pojištění schopnosti splácet se stává bezpečnou hned v několika životních situacích. Každý poskytovatel úvěrů samozřejmě pokrývá trochu odlišné oblasti. Základem je povětšinou pojištění při pracovní neschopnosti, při úmrtí a ztrátě zaměstnání. Rychlá půjčka však může obsahovat i další přidružená pojištění.

Typickým příkladem je pojištění spjaté s invaliditou III. stupně. Dále je to pojištění závažných onemocnění. Rychlá půjčka bude kryta i z hlediska toho, jak k takové situaci došlo. Někteří nebankovní poskytovatelé ještě rozlišují, zda to bylo z neúrazových příčin nebo naopak následkem úrazu.

Zvolte si ten správný balíček pojištění

Nyní už víte, že rychlá půjčka může obsahovat pojištění schopnosti splácet. Zmínka by však měla padnout také o tom, že si můžete zvolit jen pojištění některých životních situací. A právě proto poskytovatelé nabízí obvykle dva až tři balíčky, které obsahují trochu jiné služby. Rychlá půjčka může být pojištěna proti jednomu případu, ale i proti všem.

Pojištění v rámci splátky Vás může ochránit před nemožností platit.

Na kolik vychází pojištění schopnosti splácet?

Jak už bylo řečeno v úvodu, toto novodobé pojištění je spjato s poplatkem v patřičné výši. Tento poplatek se pochopitelně zvyšuje v závislosti na tom, proti jakým situacím se chcete pojistit. Rychlá půjčka tak může mít zcela odlišnou výši měsíční splátky. Pro představu přinášíme orientační náklady spojené s jednotlivým pojištěním.

PojištěníCena z měsíční splátky
SmrtCca 3,5 %
Smrt, invalidita – úraz i neúrazové příčiny7,5 % až 10 %
Smrt, invalidita, onemocnění, ztráta zaměstnání11 % až 14 %
Pojištění u bankovních úvěrů2,5 % až 10 %
Přibližné navýšení měsíční splátky právě o konkrétní pojištění.

Je pravdou, že nebankovní rychlá půjčka je obvykle spjata s trochu vyššími poplatky nežli klasické bankovní půjčky. To znamená, že pojištění tohoto typu může být dražší. Na druhou stranu, nebankovní rychlá půjčka má zase jiné výhody.

Ceny pro starší občany

Vědět byste měli také to, že pojištění schopnosti splácet nemusí nabývat shodné výše pro všechny klienty. Především u těch postarších jsou náklady vyšší, protože v jejich věku lze očekávat například zdravotní komplikace. Týká se to zákazníků od 60 let a výše. Na některé další otázky najdete odpovědi uvedené níže.

Jak funguje pojištění schopnosti splácet v praxi?

Když dojde k dané situaci a vy jste pojištěni, jsou za Vás v určitém období hrazeny měsíční splátky.

Jakých produktů se týká toto pojištění?

Vedle klasických bankovních a nebankovních půjček to mohou být i hypotéční úvěry.

Kdy se sjednává takové pojištění?

Vámi zvolené pojištění musíte uzavřít při podpisu úvěrové smlouvy, protože právě z měsíčních splátek dochází k výpočtu platby za pojištění.

Jak probíhá platba za pojištění?

V některých případech se navýší měsíční splátka, u jiných poskytovatelů je vyžadována celková a jednorázová platba za pojištění.

Kdy končí platnost pojištění?

V okamžiku, kdy je doplacena rychlá půjčka.