Státní dluh ČR – Víte, jaká je jeho výše?

Význam slova „dluh“ zná asi každý. Označuje se tak vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Dluh je vlastně povinností splatit jisté finanční závazky někomu dalšímu. My se však zaměříme na trochu větší závazek, kterým je státní dluh. Ten je mimochodem brán v potaz v souvislosti se státním rozpočtem České republiky. Samotný státní dluh je mnohdy špatně označován i jinými slovy.

  • Veřejný dluh.
  • Vládní dluh.
  • Národní dluh.
  • Dluh konkrétní země.
  • Finanční závazek.

Státní dluh České republiky

Naším hlavním tématem se samozřejmě stane státní dluh České republiky. Zjednodušeně řečeno jde o souhrn nejrůznějších peněžních závazků státu vůči zahraničním, ale také domácím věřitelům. Tento dluh má pochopitelně i jednotlivé hlavní dlužníky, kam spadají zdravotní pojišťovny, obce, vláda, kraje, příspěvkové organizace a další.

Financování státního dluhu je prováděno státními dluhopisy, státními peněžními poukázkami a půjčkami od Evropských investičních bank.

Jan R., Praha, finančník.

Obsluha státního dluhu

Pokud jde o samotný státní dluh České republiky, je velice úzce spjat se slovním spojením obsluha státního dluhu. A co si pod tím představit? Jde o výdaje Česka, z nichž jsou následně financovány úroky jednotlivým věřitelům. Tyto výdaje musí Česká republika vynaložit, a právě velká část těchto výdajů zároveň tvoří určité procento státního rozpočtu.

Celkový státní dluh České republiky potažmo jakékoliv jiné evropské země je pochopitelně snižován prostřednictvím příjmů. K těm hlavním příjmům patří zákonná pojištění, nejrůznější poplatky a v neposlední řadě i daně. Pokud jsou výdaje v daném roce vyšší nežli příjmy, je logické, že státní dluh úměrně narůstá. V opačném případě dochází k jeho snižování.

Jak si stojí ČR z pohledu zadluženosti?

Je třeba říci, že České republika se z hlediska velikosti státního dluhu řadí k těm méně zadluženým zemím v Evropské unii. Například v roce 2018 to bylo s přihlédnutím k ekonomické stránce přes třicet procent hrubého domácího produktu. Jestliže Vás zajímá, jak se dluh státu vyvíjel v několika posledních letech, začtěte se do dalších řádků.

Velikost státního dluhu se v posledních letech zvyšuje.

Státní dluh a jeho vývoj

Nutno podotknout, že státní dluh od roku 1993 poměrně vzrostl. Tehdy činil asi 13,3 % HDP. Na druhou stranu kolem roku 2012 začal stagnovat a s menšími výchylkami se dokonce snižoval. Přesnější čísla můžete vyčíst z níže uvedené tabulky, ve které se zaměřujeme na několik důležitých let České republiky.

RokVýše státního dluhu
199353 miliard Kč
2000289 miliard Kč
2007892 miliard Kč
20111,499 bilionů Kč
20141,664 bilionů Kč
20171,625 bilionů Kč
20191,640 bilionů Kč
Vývoj státního dluhu během posledních let.

I když byl státní dluh v letech 2012 až 2019 celkem neměnný, tato éra byla zakončena rokem 2020, kdy se ve světě objevil koronavirus a celkem neblahým způsobem poznamenal také státní rozpočet České republiky, potažmo samotný dluh země. Ten pochopitelně narostl.

Státní dluh – co dalšího se vyplatí vědět?

Abychom Vám přinesli co možná nejkomplexnější informace, kromě státního dluhu České republiky se zmíníme i o zadlužení ostatních evropských států. Tyto informace Vám pro lepší přehlednost předkládáme prostřednictvím otázek, které nabízí ty správné a plnohodnotné odpovědi.

Jaký stát Evropské unie je tím nejzadluženějším?

Je to Řecko. Už v roce 2009 mělo státní dluh 129,7 % HDP, který postupem času značně rostl. Například o deset let později se dluh tohoto státu vyšplhal na 176,6 % HDP.

Jaké další státy Evropy patří mezi nejzadluženější?

Po Řecku následuje Itálie, Portugalsko, Belgie, Francie, Kypr a Španělsko.

Jak vypadá mezinárodní dluhové srovnání?

Třeba takové Spojené státy americké měly v roce 2007 hrubý dluh 65 % HDP. V roce 2011 to bylo 100 % HDP a v roce 2015 pak 105 % HDP.

Jak si stojí Velká Británie?

Velká Británie měla v roce 2010 zadlužení 78,4 % HDP, v roce 2013 měla zadlužení 86,2 % HDP a v roce 2019 to bylo 84,1 % HDP.

Jaké země Evropské unie jsou nejméně zadlužené?

Mezi země s nejmenším státním dluhem patří Estonsko, Bulharsko a Lucembursko.