exi

Exi

Finanční svoboda? Ne s exekucí na krku!

Co je to exekuce? Exekuce, zkráceně exi, je v České republice způsob, jakým se vymáhají dluhy. Pokud dlužník neplní dobrovolně své závazky, může věřitel podat návrh na nařízení exekuce. Tím se spustí soudní řízení, ve kterém soud rozhodne o oprávněnosti pohledávky. Pokud soud rozhodne ve prospěch věřitele, vydá...