informace o čísle účtu 19-7031010297/0100

19-7031010297/0100

Tajemství čísla účtu 19-7031010297/0100 odhaleno?

Číslo účtu: Identifikace a struktura Číslo účtu slouží k jednoznačné identifikaci vašeho účtu v rámci banky i v celém bankovním systému. V České republice se používá formát čísla účtu ve tvaru: pppppp-cccccccccc/kkkk, kde: pppppp představuje předčíslí účtu (nepovinné, maximálně 6 číslic), cccccccccc je...