Úroková sazba – Víte, co se skrývá za zkratkou?

Úroková sazba je pojmem, který asi není třeba moc zdlouhavě představovat. Pokud se Vaším cílem stane rychlá půjčka, o její výhodnosti vypoví právě úrok. Není ovšem úrok jako úrok, o čemž se přesvědčíte v následujících řádcích. A to platí pro všechny nebankovní úvěry, kam mimochodem spadají i půjčky od lidí. Úroková sazba totiž může nabývat odlišných podob souvisejících se samotnou zkratkou.

  • Zkratka p.a.
  • Zkratka p.s.
  • Zkratka p.q.
  • Zkratka p.m.
  • Zkratka p.d.

Co je to úroková sazba?

Pojďme si nejprve říci, co to vlastně úroková sazba je. Tento výraz definuje finanční odměnu za vypůjčenou peněžní částku. Příkladem může být rychlá půjčka. Když si půjčíte konkrétní sumu, musíte při jejím splácení zaplatit o něco více. A takovou částku určuje právě úrok. Rychlá půjčka je typickým příkladem.

Pokud se Vaším cílem stane první půjčka zdarma je hodnota úrokové sazby nula. Je však pravdou, že to je asi jediná výjimka v nebankovním sektoru.

Radek F., Ostrava, finanční poradce.

Co znamenají jednotlivé zkratky?

Jak už padlo v úvodu, úroková sazba může mít zcela odlišnou zkratku. A je jedno, zda je to rychlá půjčka nebo jiný typ úvěru. První ze zkratek je p.a., za níž se skrývá výraz per annum. Znamená to roční úroková sazba. Rychlá půjčka s touto zkratkou tedy bude mít roční úročení částky, o kterou máte zájem.

Další zkratkou je p.s. čili per semestr. Jak asi správně tušíte, jde o pololetní úrokovou sazbu. Ta čtvrtletní je pak skryta za výrazem per quartum. To znamená, že tomuto typu úročení odpovídá zkratka p.q. Vámi zvolená rychlá půjčka tak musí mít patřičný model úročení, aby pro Vás byla výhodná. Drobné přehlédnutí v tomto směru může znamenat to, že zaplatíte více, než jste čekali.

Úroková sazba a zkrata p.m.

Jestliže budeme ve značení úrokových sazeb postupovat sestupně, dostaneme se ke zkratce p.m. Rychlá půjčka s touto zkratkou definuje per mensem, tedy měsíční úrokovou sazbu. To znamená, že vypůjčená suma je danou úrokovou sazbou úročena každý měsíc. V rámci jednoho roku to tedy bude násobek dvanácti.

Úrok může podle formy zápisu nabývat nejrůznějších podob.

Úroková sazba a podrobné srovnání

Ať už to bude rychlá půjčka nebo jiná, ve stejném duchu můžeme pokračovat. Dostáváme se k poslední zkratce, jíž je p.d., tedy per diem. Denní úroková sazba, která povětšinou není tak obvyklá. Abyste získali ještě větší přehled o úrocích, potažmo zkratkách, přinášíme Vám přehledné vysvětlení v níže uvedené tabulce. Rychlá půjčka s takovým úrokem bude představovat odlišné roční náklady na úvěr.

Úrok a zkratkaSkutečná roční úroková sazba
3 % p.a.3 % ročně
3 % p.s.6 % ročně
3 % p.q.12 % ročně
3 % p.m.36 % ročně
3 % p.d.1 095 % ročně
Přehledný výpočet úroku podle uvedené zkratky.

Při podpisu úvěrové smlouvy si tedy dejte pozor na to, jaká úroková sazba je v ní uvedená. Rychlá půjčka by se Vám potom mohla celkem nemile prodražit. Proto by každý, kdo chce žádat o úvěr měl vědět, co jaká zkratka spjatá s úrokovou sazbou vlastně znamená.

Hodnota RPSN

V závěru se zmíníme ještě o jedné praktické radě. Pokud se do Vašeho hledáčku dostane rychlá půjčka či jiná, měla by Vás zajímat ta správná úroková sazba. A tou je hodnota RPSN neboli roční procentuální sazba nákladů. Ta se od klasického úroku liší v tom, že zahrnuje také všechny přidružené poplatky. Jestliže chcete o úrocích vědět více, využijte níže uvedených otázek a odpovědí.

Může mít rychlá půjčka nulový úrok?

Ano, tato situace může nastat třeba u první půjčky zdarma, kdy v rámci daného období nepřeplácíte nic navíc.

Jaké jsou modely úročení půjček?

Vedle jednoduchého úročení můžete narazit i na úročení složené nebo dokonce to smíšené.

Jaké úroky jsou u krátkodobých nebankovních půjček?

U tohoto typu úvěru se vesměs používá jednoduché úročení.

Co všechno v sobě zahrnuje sazba RPSN?

Vedle klasického úroku jsou to také ostatní náklady spojené s půjčkou. Mohou to být poplatky za vyřízení, vedení úvěrového účtu a podobně.

Kde najdu uvedenou úrokovou sazbu?

Poskytovatelé nebankovních půjček mají ze zákona povinnost prezentovat úvěrové nabídky se všemi povinnými údaji, kam samozřejmě patří i úrok. Jeho hodnota bude uvedena v úvěrové smlouvě a v obchodních podmínkách.

Publikováno: 07. 01. 2021

Kategorie: finance

Autor: DanielJurek

Tagy: p.a. | p.d. | p.m. | p.q. | p.s. | roční procentuální sazba nákladů | RPSN | úrok | úroková sazba | úrokové sazby | úroky