Zdravotní pojištění – Za koho jej stát platí?

Zdravotní pojištění je pojmem, se kterým se jistě setkal každý. Jde o jednu z významných daní českého státu, a tedy i součást státního rozpočtu. Pojištění tohoto typu je na podobné úrovni, jako sociální podpora nebo státní sociální podpora. V tomto směru jde o tři hlavní pilíře sociálního zabezpečení v České republice. A co to vlastně je?

  • Zdravotní pojištění je daní.
  • Využíváno je v případě nemoci.
  • Slouží k uhrazení lékařské péče.
  • Je povinnou platbou.
  • Úhrady jsou směřovány na zdravotní pojišťovny.

Co se hradí ze zdravotního pojištění?

Zdravotní pojištění slouží primárně k hrazení zdravotní péče, která představuje tu preventivní, pohotovostní i záchrannou. Placeny jsou nejrůznější léčebné zákroky, ale i doprava nemocných pacientů nebo libovolné lázeňské pobyty. Výjimkou pochopitelně nejsou ani léky přispívající k uzdravení pacienta.

Zdravotní pojištění mimo jiné pokrývá i ústavní léčebné procesy a také je z něj hrazena pitva zemřelého člověka.

Monika S., Plzeň, pojišťovací poradce.

Zdravotní pojištění v číslech

Tento typ pojištění je samozřejmě spojen s vysokými náklady, které se týkají hlavně zdravotních pojišťoven. Například v roce 2017 byly výdaje za léčebnou péči asi 121,6 miliard korun pro muže a 130,6 miliard korun pro ženy. Náklady na roční péči se liší také podle toho, o jakou věkovou kategorii jde. Níže vedená tabulka se vztahuje k roku 2017.

VěkPohlavíNáklady
15 až 19 letMuži10 900 Kč
15 až 19 letŽeny13 200 Kč
35 až 39 letMuži11 600 Kč
35 až 39 letŽeny16 700 Kč
55 až 59 letMuži30 000 Kč
55 až 59 letŽeny26 900 Kč
Jaké jsou náklady na pacienty odlišného věku?

Je pravdou, že v roce 2017 byla průměrná roční péče na jednoho pacienta 23 815 Kč u mužů a 24 838 Kč za rok u žen. Zdravotní pojištění je zkrátka o vysokých financích, což dokazují každoročně se zvyšující výdaje spojené se zdravotními pojišťovnami.

Za koho platí zdravotní pojištění stát?

Po obecném představení zdravotního pojištění se pojďme konečně dostat k hlavnímu tématu tohoto článku. A to je skupina osob, za které stát hradí povinné zdravotní pojištění. Seznam všech těchto případů je určen v § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. Ten tyto osoby rozděluje do jednotlivých kategorií.

Tento typ pojištění je v České republice velice důležitý.

Pojištění v otázkách a odpovědích

V první řadě můžeme zmínit nezaopatřené děti, za které zdravotní pojištění platí rozhodně stát. V závislosti na kategorii to může být až do věku 26 let. O dalších případech se zmíníme formou otázek a odpovědí, z nichž vyčtete všechno potřebné.

Kdo spadá do kategorie E?

Do této kategorie patří osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, ženy na mateřské, osoby na rodičovské dovolené a také příjemci rodičovského příspěvku.

Jakým cizincům je hrazeno zdravotní pojištění?

Týká se to cizinců s oprávněním k pobytu v ČR za účelem dočasné ochrany.

Jak je to s mladistvými ve školských zařízeních?

Tuto skupinu osob pokrývá například kategorie U, u níž jde o výkon ústavní výchovy a ochranné východy.

Za koho dalšího platí stát toto pojištění?

Jmenovat lze například uchazeče o zaměstnání, osoby starší 26 let studující doktorské studium, a to poprvé, lidi pobírající dávku v nouzi, lidi provádějící dobrovolnickou službu a osoby ve vazbě.

Do jaké kategorie z pohledu zdravotního pojištění patří důchodci?

Poživatelé důchodů spadají do kategorie C. Týká se to jak důchodů sirotčích, vdovských, invalidních, tak starobních.

Veřejné zdravotní pojištění

Na závěr článku bychom měli také uvést, jaká je vlastně výše zdravotního pojištění. Pokud jde o zaměstnance, ten ze svého výdělku odvádí 4,5 %. Dvojnásobek pak musí odvádět i sám zaměstnavatel, tedy 9 %. Výše tohoto pojistného je tedy celkem 13,5 %. Zajímavou informací je i to, že stát hradí toto pojištění za více jak polovinu národa. Ta zbývající si jej platí sama, a tedy není ve výčtu výše uvedených příkladů. V České republice funguje hned několik zdravotních pojišťoven, takže každý z Vás má v tomto směru na výběr. Mnohé z nich totiž nabízí ke standardní péči i řadu přidružených benefitů.