Dary právnických osob 2023: Rekordní štědrost firem?

Dary Právnické Osoby 2023

Rekordní objem darů

Letošní rok se nesl ve znamení nebývalé štědrosti. Češi darovali na charitativní účely rekordní sumu, která překonala všechna očekávání. Ačkoliv přesná čísla budou k dispozici až začátkem příštího roku, již nyní je zřejmé, že se bude jednat o historicky nejvyšší částku. Mezi nejčastější formy pomoci patřily finanční dary, sbírky materiální pomoci a dobrovolnická činnost.

Lidé se semkli a pomáhali potřebným v nouzi, ať už se jednalo o oběti živelných katastrof, vážně nemocné děti či opuštěná zvířata. Tato vlna solidarity je důkazem toho, že Češi mají dobré srdce a jsou ochotni pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce.

Digitální platformy a dárcovství

Digitální platformy se staly nedílnou součástí fundraisingu a dárcovství. Sociální sítě jako Facebook a Instagram umožňují neziskovým organizacím oslovit širokou veřejnost a sdílet své příběhy. Crowdfundingové platformy zase propojují dárce s konkrétními projekty, které je osloví. Online nástroje zjednodušují proces darování a zvyšují jeho transparentnost. Dárci mohou snadno přispět online, sledovat dopad svého daru a dostávat pravidelné informace o činnosti organizace. Digitální platformy tak hrají klíčovou roli v moderním dárcovství a pomáhají neziskovým organizacím získávat zdroje pro svou činnost.

Zaměstnanci a dobrovolnictví

Naši zaměstnanci jsou srdcem naší organizace. Jejich vášeň a odhodlání jsou klíčem k našemu úspěchu. Vytváříme prostředí, kde se cítí ceněni, respektováni a podporováni v profesním růstu. Věříme, že spokojení zaměstnanci znamenají spokojené klienty.

Kromě našich úžasných zaměstnanců vítáme i dobrovolníky, kteří chtějí přispět komunitě. Dobrovolnictví je skvělý způsob, jak poznat nové lidi, získat nové dovednosti a změnit svět k lepšímu. Nabízíme různé dobrovolnické programy, které vyhovují vašim zájmům a časovým možnostem.

Trendy v CSR a ESG

Společenská odpovědnost firem (CSR) a ESG (environmental, social, governance) faktory jsou čím dál důležitější. Firmy se čím dál více zaměřují na udržitelnost, transparentnost a etické chování. Mezi trendy patří důraz na snižování uhlíkové stopy, cirkulární ekonomiku a diverzitu a inkluzi na pracovišti. Zákazníci, investoři i zaměstnanci dnes preferují firmy, které se chovají zodpovědně a dbají na svůj dopad na společnost a životní prostředí. Ignorování těchto trendů může firmy stát konkurenceschopnost a důvěryhodnost.

Význam transparentnosti

Transparentnost je klíčová pro budování důvěry a upevňování vztahů. Ať už se jedná o firmu, vládu nebo jednotlivce, otevřenost a sdílení informací pomáhá vytvářet prostředí, kde se všichni cítí informovaní a oceňovaní. Transparentnost umožňuje zodpovědnost, protože umožňuje ostatním vidět, jak jsou rozhodnutí činěna a jak jsou zdroje využívány. To pomáhá předcházet korupci a podporuje etické chování. Navíc transparentnost usnadňuje spolupráci a inovace, protože umožňuje lidem sdílet nápady a učit se jeden od druhého bez obav z utajování. V dnešní propojené společnosti je transparentnost nezbytná pro dosažení úspěchu a budování silných a udržitelných vztahů.

Daňové benefity dárců

Věděli jste, že dárcovstvím můžete ušetřit na daních? Pokud jste v uplynulém roce darovali finanční prostředky nebo majetek registrované neziskové organizaci, můžete si odečíst část daru od základu daně. Pro fyzické osoby platí, že si lze odečíst dary v celkové výši minimálně 1 000 Kč, maximálně však do výše 15 % ze základu daně. Pro právnické osoby platí jiná pravidla – odečíst si lze dary minimálně 2 000 Kč, maximálně do výše 10 % ze základu daně. Nezapomeňte si od neziskové organizace vyžádat potvrzení o daru, abyste si ho mohli uplatnit v daňovém přiznání.

Tipy pro firemní dárcovství

Firemní dárcovství je skvělý způsob, jak podpořit dobrou věc a zároveň budovat pozitivní image firmy. Než se ale do něčeho pustíte, promyslete si pár věcí. Určete si jasný rozpočet a držte se ho. Vyberte si oblast nebo organizaci, která je vám blízká a odpovídá vašim firemním hodnotám. Zapojte do dárcovství i své zaměstnance. Můžete uspořádat sbírku, dobrovolnický den nebo firemní běh pro charitu. Nezapomeňte o svém dárcovství informovat. Sdílejte příběhy a fotografie na sociálních sítích a ve firemním newsletteru.