Státní rozpočet České republiky od A až do Z

Pojďte se s námi v rámci ekonomiky zaměřit na hospodaření České republiky. A třeba hned to nejvyšší. Je to státní rozpočet, který ve své podstatě představuje ten nejhlavnější plán hospodaření Česka. Zaštiťuje ho Ministerstvo financí a účet je spravován u České národní banky. To je ale pouze malá ochutnávka toho, co se ještě dozvíte.

  • Vytváření rozpočtu.
  • Jaké jsou výdaje státu?
  • Co tvoří hlavní příjmy?
  • Státní rozpočet v číslech.
  • A mnohé další.

Kdo tvoří státní rozpočet?

V první řadě bychom měli zmínit, že obsahová stránka rozpočtu, potažmo jeho tvorba je řízena zákonem o rozpočtových pravidlech, který má číslo 218/2000 Sb. Jeho konečný návrh vždy tvoří Ministerstvo vnitra, což je zcela logické. Znění přijímá pak Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, a to formou zákona.

Pokud jde o schvalování státního rozpočtu České republiky, tak tento krok má na starosti vláda České republiky.

Aneta S., Praha, politoložka.

Jaké jsou hlavní výdaje rozpočtu?

Pokračovat můžeme například tím, jaké jsou primárná výdaje v rámci státního rozpočtu. Tématem číslo jedna budou mandatorní výdaje. Skupina, do níž spadá například příspěvek na penzijní připojištění, sociální dávky, ale také podpora pro nezaměstnané a mnohé další.

Druhou skupinu tvoří kvazimandatorní výdaje, kam víceméně patří zaměstnanci veřejného sektoru. Mezi nimi se objevují nejenom úředníci, ale i záchranná služba, policie a armáda. Státní rozpočet z pohledu výdajů uzavírají ještě ostatní spjaté třeba s vládními programy. Tato kategorie je víceméně volná, a hlavně projekty v ní obsažené se nemusí za každou cenu realizovat.

Příjem do státní pokladnice

Opakem výdajů jsou pochopitelně příjmy. Ty tvoří také státní rozpočet. Spadá sem například sociální pojištění. V rámci nepřímé daně je to ekologická daň nebo ta spotřební. Důležité je i DPH čili daň z přidané hodnoty. Zmínka by ovšem měla padnout i o Fondech Evropské unie.

Schvalování a podepisování státního rozpočtu v České republice.

Státní rozpočet – ostatní příjmy

Státní rozpočet je pochopitelně obohacován také o přímou daň, která je každému jistě moc dobře známa. Nabývá několika podob. Je to daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, silniční daň, dědická daň a další. Jestliže Vás zajímá, jak se vyvíjely příjmy a výdaje státního rozpočtu v průběhu let, nahlédněte do níže uvedené tabulky.

RokPříjmyVýdaje
1992255,9 miliard Kč255,9 miliard Kč
1999574,1 miliard Kč605,1 miliard Kč
20081 036,51 miliard Kč1 107,31 miliard Kč
20141 098,24 miliard Kč1 210,24 miliard Kč
20191 523,23 miliard Kč1 551,74 miliard Kč
Výše státního rozpočtu se udávána příjmy a výdaji státu.

Z pohledu státního schodku se stal zlomový primárně rok 1999, kdy státní rozpočet začal vykazovat záporná čísla. Od té doby také narůstá státní dluh. Je ale pravdou, že v posledních letech došlo k mírnému ustálení rozpočtového schodku.

Státní rozpočet a něco navíc

S výrazem státní rozpočet do jisté míry souvisí i státní závěrečný účet. Ten překládá Poslanecká sněmovna do konce dalšího dubna a souhlasí s přebytkem či schodkem. Jde o to, že reálné hospodaření se pokaždé trochu liší od navrhovaného rozpočtu. Ostatní informace získáte z níže uvedených otázek a odpovědí.

Čeho se týká nepřímá daň?

Tato daň se týká prodeje zboží a služeb.

Jaké příjmy ve státním rozpočtu spadají do kategorie Ostatní?

Primárně jde o příjmy, které vznikly například privatizací státních podniků. Dále jsou to také zisky tvořené z účasti státu v nejrůznějších podnicích a společnostech.

Co patří mezi ostatní mandatorní výdaje?

Jsou to realizace státních záruk, hypotéční úrokové podpory a jiné.

Jaké další daně vznikají z převodu majetku?

Kromě již zmíněné daně dědické to může být také darovací daň anebo samotná daň z převodu majetku. Všechny tyto daně představují příjem pro státní rozpočet.

Jak vypadal rozpočet před rokem 1992?

Ještě, než došlo k rozdělení Československa byl mimo jiné využíván také federální rozpočet. Nelze z něj bohužel vycházet tak, že by šel porovnat s podobou současného státního rozpočtu.