skonto

Skonto

Skonto: Jak ušetřit tisíce?

Co je skonto? Skonto je finanční termín, který označuje slevu z ceny, kterou poskytuje prodávající kupujícímu za včasnou platbu faktury. Jinými slovy, pokud kupující uhradí fakturu do data splatnosti uvedeného na faktuře se skontem, má nárok na slevu z ceny. Výše skonta se uvádí v procentech z ceny a je uvedena na...