oligopol

Oligopol

Oligopol: Když pár firem ovládá trh

Co je oligopol? Oligopol je typ tržní struktury, ve kterém malý počet firem ovládá většinu trhu s určitým produktem nebo službou. Tyto firmy, nazývané oligopolisté, mají značnou tržní sílu a mohou ovlivňovat ceny, výrobu a další faktory na trhu. Příklady oligopolů můžeme najít v odvětvích jako je telekomunikace,...